NFBK er en interesseorganisasjon for medlemmer av Norsk Kiropraktorforening (NKF) med særlig engasjement innen utredning og behandling av barn fra et kiropraktisk ståsted.

NFBK SINE FORMÅL:

  • Å øke vår profesjons interesse for barnekiropraktikk
  • Å bidra til økt kompetanse innen utredning og behandling av barn
  • Å arbeide for gode videre- og etterutdanningstilbud innen barnekiropraktikk
  • Å arbeide for økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling med andre helseprofesjoner og faggrupper
  • Å stimulere til økt interesse for forskning innenfor barnekiropraktikk
  • Å stimulere til mer fysisk aktivitet hos barn
  • Å gi publikum oversikt over medlemmer i NFBK

Norsk Forening For Barnekiropraktikk ble etablert på sensommeren 2013.

 

«We never know how far-reaching something we may think, say or do today will affect the lives of millions tomorrow.»

– BJ Palmer, DC (En av kiropraktikkens grunnleggere)